Общи условия

 

 1. Wirefolk.com запазва правото си да променя вътрешния си дизайн, както и начина си на общуване с клиентите.
 2. Wirefolk.com е собственост на Стефан Кръстев ( създател и администратор на сайта ) и личната информация в сайта е за свободно ползване като тя няма да бъде предоставяна или продавана на трети лица с цел създаване на имейл кампании и др. Информацията от клиентите може да се ползва само за създаване на информационна кампания по имейл или телефон за нови оферти и предложения само и единствено от собственика на сайта.
 3. Присъствието Wirefolk.com е платено според абонаментните планове като се позволяват и промоции при което клиентите ще бъдат уведомени за промяна в цената спрямо абонаментния план преди изтичането на текущият им план.
 4. Регистрацията в сайта е безплатна, докато не се плати не се извършва абонамент. В случай на плащане годишният абонамент се зачита от датата на плащане. След регистрация клиентът (потребителят на абонамент) разполага с 14 дни да направи плащане по банков път на името на създателя на сайта.
 5. Неплатили профили се изтриват и не се възстановяват освен ако клиентът не се регистрира отново според абонамент.
 6. Преминаването към по-горен абонамент не зависи от доплащане на разликата а от абонаментният план освен в случаите ако след регистрацията е минал 1 календарен месец и потребителят (клиентът) е уведомил че иска по-скъп план.
 7. Преминаването към абонаментен план е ценово възходящ. Низходящ план според тези условия не се приема освен след обновена регистрация.
 8. Wirefolk.com не поема отговорност за взаимоотношенията на клиентите с трети лица, като не поема отговорност за пропуснати ползи и претърпени вреди, произтичащи от такъв вид взаимоотношения.
 9. Wirefolk.com запазва правото си да променя и подобрява качеството на услугите си по всяко време, като се ангажира да уведоми клиентите си. В даден срок ако клиентите не заявят несъгласие с направените промени, то те се считат за обвързани с тях.
 10. Всеки може да ползва информацията от Wirefolk.com като няма право да я изтегля по никакъв начин, да я продава, препродава или предоставя на трети лица.
 11. Wirefolk.com не поема отговорност за хакерски атаки и загуба на данни, произтичащи от това.
 12. В случай на последващо несъгласие с политиката и поставените условия към клиентите от страна на Wirefolk.com клиента може да прекрати предсрочно взаимоотношенията си с сайта, но няма право на никакви компенсации и обезщетения.
 13. Wirefolk.com предоставя своите услуги без да поема никаква отговорност за евентуални физически или логически проблеми възникнали върху потребителските компютри и сървъри като загуба на данни, информация, заразяване с вируси, пробив в системата и други.
 14. Wirefolk.com запазва правата си върху снимковия материал предоставен от клиентите както и върху данните.